Skoči na glavno vsebino

UPRAVA

Ina Kreft Toman

ravnateljica

Bojan Fuchsjäger

hišnik in ekonom

Blaž Sever

kuhar in čistilec

Fatima Halkić

čistilka

Borut Velušček

računalnikar

Sergeja Ramovš

poslovna sekretarka

Nada Vuković

računovodkinja

OSNOVNA ŠOLA

Veronika Bevk

učiteljica

Vida Kokelj

svetovalna delavka

Sašo Popović

učitelj

David Žnidaršič

učitelj

mag. Maja Dolinar

učiteljica

Mateja Korbar Šimić

učiteljica

Petra Prestor

učiteljica

Ema Rajh

učiteljica

Barbara Hrovat

učiteljica

Lovro Korošec

učitelj

Tjaša Steiner

psihologinja

Katarina Jelenec

učiteljica 

Dominika Pajnik

svetovalna delavka

Sarah Tkalec

učiteljica

PRODUKCIJSKA ŠOLA

Klara Klančnik

mentorica

dr. Monika Klun

mentorica

Majda Milavec

mentorica

Meta Rant

mentorica

Miha Stele

mentor
predsednik sveta zavoda

STANOVANJSKA SKUPINA ČRNUŠKA GMAJNA

Tomi Martinjak

vzgojitelj

Mateja Vilfan

vzgojiteljica

Marko Ocvirk

vzgojitelj

Peter Steničnik

vzgojitelj

Irma Zdovc

vzgojiteljica

STANOVANJSKA SKUPINA HIŠA

Matjaž Gnezda

vzgojitelj

Martina Juteršek

vzgojiteljica

Miroslava Kramberger

vzgojiteljica

Tanja Zagorc

vzgojiteljica

Snežana Novaković

gospodinja

STANOVANJSKA SKUPINA KOKOS

Luka Alič

vzgojitelj

Ruth Bračevac

vzgojiteljica

Jakob Gabrič

vzgojitelj

Katarina Jerman

vzgojiteljica

STANOVANJSKA SKUPINA ZELENI TIR

Eva Breznik

vzgojiteljica

Damjan Kolarič

vzgojitelj

Gaja Koler

vzgojiteljica

Borut Kožuh

vzgojitelj

Rajko Bajt

vzgojitelj

Predrag Stojanović

gospodinjec

MOBILNA SLUŽBA

Katja Bilban

Sanja Brezničar

Tomislav Rikel

Dostopnost