Skoči na glavno vsebino

Splošne informacije

 

Naziv: Strokovni center Mladinski dom Jarše
Odgovorna oseba: Ina Kreft Toman, ravnateljica
Davčna številka: 680 560 87 ( nismo zavezanci za DDV )
TR UJP: SI56 0110 0603 0718 759
Matična številka: 5051096000
Telefonske številke:
Tajništvo: 01 541 43 43  |  Računovodstvo: 059 099 543  |  Ravnatelj: 059 099 542

h

Minimalni standardi SC MDJ

h

Letni delovni načrt SC MDJ

Vizija

Strokovni center Mladinski dom Jarše si prizadeva razvijati znanje, programsko ponudbo in druge pobude v smeri kvalitetnega pristopa družini in njenim članom v procesih posredovanja vzgojne pomoči. V tem smislu upravlja z vsebino in formo javnih vzgojno-izobraževalnih programov in jih dopolnjuje s projektnim delom. V vlogi ciljne populacije vedno bolj prepoznava starše.

Poslanstvo

Strokovni center Mladinski dom Jarše je javni zavod, ki v okviru javne službe v vzgojno izobraževalni dejavnosti opravlja vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, žrtev nasilja, zanemarjanja in zlorabljanja (t.im. otroci s posebnimi potrebami-vedenjske motnje). Mladinski dom Jarše deluje v dobro otrok in mladostnikov obeh spolov v starosti med 12 in 18 let in njihovih družin tako, da otrokom zagotavlja pogoje za uspešno šolanje in zdrav osebnostni razvoj, družinam pa drugo potrebno strokovno in človeško pomoč v skladu z sodobnimi interdisciplinarnimi spoznanji o človekovi osebnosti in njegovih pravicah ter svoboščinah.

Maksima

Pri svojem delu stavimo torej na znanje in na stalno strokovno predelovanje izkušenj. Če kdaj odpove tudi to – in v vzgoji občasno odpovejo vsi scenariji, načrti in lepe misli – in ne vemo kako naprej, takrat velja, da za otroke, ki nam jih zaupate v vzgojo, poskrbimo tako, kot bi v podobnih primerih poskrbeli za svoje lastne otroke.

Dostopnost