Skoči na glavno vsebino

PRODUKCIJSKA ŠOLA – POGOSTA VPRAŠANJA

Kdaj poteka vpis v Produkcijsko šolo?

Vpis v tekoče šolsko leto poteka od 1. septembra do zapolnitve prostih mest. Če želite mladostniku zagotoviti prosto mesto za naslednje šolsko leto, se lahko vpišete od meseca maja dalje.

Kako poteka vpis in katere dokumente potrebujem?

Po predhodnem dogovoru (po telefonu ali elektronski pošti) sledi ogled in predstavitev programa. Podrobno vam predstavimo program, urnik in pravila.

Mladostnik/ca mora za vpis napisati prošnjo, ki vsebuje:

–  življenjepis v najmanj desetih stavkih;

–  šolska kariera v najmanj petih stavkih;

–  kako preživlja svoj prosti čas;

–  razlog, zaradi katerega želi priti v Produkcijsko šolo;

–  kaj bi spremenil/a v svojem življenju, če bi imel/a čarobno palico.

Starši podpišejo sporazum o sodelovanju.

Mladostnik mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje.

Ko ima izpolnjene te pogoje lahko takoj prične obiskovati Produkcijsko šolo, sledi tri tedenska poizkusna doba.

Koliko časa dnevno mora biti mladostnik v šoli?

Program traja od 8:00-15:00, razen ob petkih, ko končamo ob 12:00.

Gre lahko mladostnik na smučanje tudi izven počitnic?

Tako kot v vsaki šoli ima tudi pri nas vsak mladostnik 5 prostih dni, ki jih lahko izkoristi izven šolskih počitnic. Če so želje večje, se lahko, po dogovoru, dobi dodatne proste dni.

A lahko proste dneve mladostnik izkoristi kadar hoče?
Načeloma da, vendar vedno v dogovoru s starši/skrbniki, ki morajo dva dni pred nameravanim »dopustom« to odobriti. Med preizkusno dobo prostih dni še ni mogoče izkoristiti.
Lahko mladostnik hodi v šolo in hkrati dela prek študentskega servisa?

Da. Mladostnik lahko usklajuje obiskovanje Produkcijske šole z delom preko študenta, v kolikor je to koristno zanj. Mladostnik nas o svojem delu tudi redno obvešča (število ur). 

Kaj se zgodi če mladostnik »šprica«?
V tem primeru, kot v vseh primerih, ko se mladostnik ne drži pravil, ga sankcioniramo, oziroma kaznujemo. Najbolj pogosta sankcija je razgovor, ki mu sledi še pisanje poročila o tem, kaj je narobe naredil, kako bi moral ravnati in kako bo ravnal v prihodnje.
Koliko stane šolanje v Produkcijski šoli?

Šolanje v Produkcijski šoli je brezplačno, stroške programa krije Ministrstvo za šolstvo in šport, enako kot vse druge veljavne šolske programe.  Starši krijejo stroške prevoza mladostnika v šolo in občasnih rekreativnih izletov.

Ali po končanem šolanju dobi spričevalo ?

Po uspešno zaključenem programu, mladostnik dobi potrdilo. Potrdilo ni spričevalo, z njim mladostnik ne pridobi formalne izobrazbe, lahko mu služi kot priporočilo.

Koliko časa lahko mladostnik obiskuje Produkcijsko šolo?

Produkcijsko šolo lahko mladostnik obiskuje največ 18 mesecev, odvisno od tega, kolikšna je optimalna doba obiskovanja programa za vsakega posameznika.

Kateri je najpogostejši razlog za vpis?

Mladostnikom je skupno to, da niso vključeni v običajne oblike izobraževanja, torej ne hodijo v šolo in niso zaposleni, zaključili pa so osnovnošolsko obveznost.

Razlogov za vpis je več:

*

mladostnik ima zaradi različnih razlogov s srednjo šolo sklenjeno pedagoško pogodbo in tam opravlja le izpite

končana osnovnošolska obveznost, vendar neuspešno zaključena osnovna šola in s tem onemogočen vpis v programe poklicnega in srednješolskega izobraževanja

*

mladostnik se ni uspel vpisati v želeni program izobraževanja

*

izpis iz šole sredi šolskega leta zaradi negativnih ocen, neopravičenih ur ali disciplinskih prekrškov

*

zaradi zdravstvenih razlogov je običajno šolanje prenaporno.

Ali se mladostnik pri vas lahko uči za manjkajoče izpite?

Mladostniki imajo možnost, da se v času obiskovanja programa Pš  pripravljajo na manjkajoče izpite ali pa opravljajo srednjo šolo po pedagoški pogodbi. Skupaj naredimo program učenja, nudimo podporo in pokažemo načine učinkovitega učenja. Učenje za manjkajoče izpite ni pogoj za obiskovanje programa.

Sem mama 15 letnika, ki nameravam svojega sina vpisati v Produkcijsko šolo. Ali lahko pričakujem, da bo po končani Produkcijski šoli zagotovo hodil v srednjo šolo in jo tudi uspešno končal?

Tega, da bo vaš sin kasneje uspešno zaključil srednjo šolo, vam ne moremo zagotoviti. Zagotovimo pa vam lahko, da bo ob zaključku programa Produkcijske šole vaš sin bolj samostojen, da bo bolje opremljen z delovnimi navadami, da bo imel o sebi realnejšo sliko, kar pomeni, da bo bolj samozavesten in bolj vešč vsakdanjih opravil, ki jih potrebuje tudi pri obiskovanju šole. Torej, verjetnost, da bo kasneje v srednji šoli uspešen bo nekoliko večja, nikakor pa vam uspeha ne moremo garantirati.

Ali lahko pričakujem, da boste strokovnjaki v Produkcijski šoli odpravili težave, ki jih ima moja hčerka/sin?

V Produkcijski šoli vsekakor pomagamo pri reševanju težav zaradi katerih je mladostnik prekinil redno srednješolsko izobraževanje. To pomeni, da starše izobražujemo in jih na ta način opremimo s konkretnimi nasveti in navodili kako ravnati, da se bo mladostnikovo vedenje spremenilo v želeni smeri.

Predpogoj za reševanje težav je tudi ustrezno sodelovanje mladostnika v programu.

Za odpravljanje težav je torej potrebno dobro sodelovanje mladostnika v programu, kakor tudi njegovih staršev. Brez sodelovanja mladostnika in staršev z mentorji v Produkcijski šoli reševanje težav ni mogoče.

Ali se lahko pri vas naroči majice po lastnem izboru?

Seveda! Stopite z nami v kontakt po telefonu (031 691 101) ali po e-mailu (produkcijska-sola@mdj.si)  in se bomo dogovorili. 

Kje se nahajate?
Na Jarški cesti 44, v Ljubljani, med BTC-jem in Žalami.
Je res, da si mladostniki sami pripravljajo kosilo?

Mladostniki si izmenjujejo vlogo kuharja. S pomočjo mentorjev sestavijo jedilnik, izvedejo nakup sestavin v trgovini in kosilo tudi pripravijo.

V čem se vaš program razlikuje od ostalih podobnih programov?
Kapaciteta Produkcijske šole je 10 mladostnikov, kar zagotavlja delo v majhnih skupinah, možnost individualne obravnave ter prilagajanja potrebam mladostnikov. Poleg tega zelo intenzivno sodelujemo s starši.
Dostopnost