Skoči na glavno vsebino
K O N T A K T

PRODUKCIJSKA ŠOLA pri Mladinskem domu Jarše

JARŠKA C. 44, 1000 LJUBLJANA

tel.: 031 691 101 ali 01 54 19 100

e-mail: produkcijska-sola@mdj.si

F O R M A L N I  S T A T U S

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 26. seji, 18.3. 1999 obravnaval predlog vzgojnega programa Produkcijska šola in sprejel SKLEP, da na podlagi 13. in 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št.12/96 in 23/96) sprejema vzgojni program produkcijske šole kot javno veljavni program vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.

Dostopnost